OŚRODEK PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNY
''PETRA''
00-697 WARSZAWA UL.AL.JEROZOLIMSKIE 47/3

TEL: (22) 6292585 FAX: (22) 6229129
E-MAIL: PETRA.ZOZ@NEOSTRADA.PL
GODZ. OTWARCIA OŚRODKA „PETRA”: PON-PT 9:00-20:00Program Ośrodka adresowany jest do trzech grup pacjentów: Dla każdej z tych grup jest oddzielna oferta terapeutyczna. W ostatnim etapie terapii niektóre zajęcia są wspólne, co wspomaga proces zdrowienia.
Każdy pacjent "Petry" ma swojego indywidualnego terapeutę.


PROGRAM DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
Cele ogólne : Program podzielony jest na trzy etapy.
W pierwszym etapie ważna jest koncentracja na leczeniu. Dlatego każdy pacjent rozpoczynający terapię podpisuje kontrakt zobowiązujący go do uczestnictwa w grupie 4 razy w tygodniu. Większość pacjentów już na tym etapie realizuje zadania uwzględniające ich indywidualne trudności i potrzeby, służące utrzymaniu abstynencji, rozpoznawaniu mechanizmów choroby alkoholowej, identyfikacji i akceptacji własnego uzależnienia.
Terapia w drugim etapie oparta jest na realizacji osobistych programów terapii pacjentów i przygotowuje do rozpoczęcia zmian w trzeźwym życiu. Pacjenci pracują w grupie nad rozbrajaniem systemu iluzji i zaprzeczania, rozpoznawaniem i radzeniem sobie z nawrotami, poprawą kontaktu ze sobą. Uczą się umiejętności interpersonalnych , budują wsparcie dla trzeźwego życia.
W trzecim etapie terapia skoncentrowana jest na budowaniu trzeźwej tożsamości, uczeniu się funkcjonowania w rolach społecznych, uczeniu się podtrzymywania bliskich więzi z ludźmi, odbudowywaniu i realizowaniu ważnych dla siebie wartości, uczeniu się nowych zachowań. Pacjenci pracują także nad ujawniającymi się problemami psychologicznymi.
Na każdym etapie zalecamy pacjentom udział w mittingach AA.
Czas trwania całej terapii ok. 1,5 roku.


PROGRAM DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
Cele ogólne : W pierwszym etapie osoba współuzależniona rozpoznaje własny wzorzec współuzależnienia, uczy się korzystania ze wsparcia oraz uznaje bezsilność wobec picia bliskiej osoby. Zaczyna korzystać nowych konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
W drugim etapie osoby współuzależnione otrzymują osobiste programy terapii i kontynuują pracę nad rozpoznawaniem wpływu problemu alkoholowego w domu , na sytuację rodziny i osobistą. Uzyskują lepszy kontakt ze sobą poprzez odreagowanie trudnych dotąd tłumionych przeżyć, budują poczucie wartości.
Trzeci etap to rozpoznawanie i terapia problemów psychologicznych utrudniających wychodzenie ze współuzależnienia, uczenie się nowych umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i społecznych niezbędnych w zdrowieniu.
Czas trwania całej terapii - ok.1,5 roku.


PROGRAM DLA MŁODYCH DDA
Pierwszy rok terapii poświęcony jest identyfikacji problemów wynikających z bycia dzieckiem w rodzinie z problemem alkoholowym, uczeniu się radzenia sobie z trudnymi emocjami i nastrojami oraz uczeniu się umiejętności obrony siebie w trudnych sytuacjach domowych, dawaniu i korzystaniu ze wsparcia grupy.
Drugi rok to psychoterapia problemów wynikających z przeszłości oraz dokonywanie konstruktywnych zmian w życiu praca nad poprawą funkcjonowania interpersonalnego.
W Ośrodku odbywają się codziennie o godz. 16.00 wykłady dotyczące problemów alkoholowych i zjawisk psychologicznych z nim związanych , otwarte dla wszystkich zainteresowanych.


Powrót do listy placówek.

Powrót do strony głównej.